تبلیغات
وبلاگ تفریحی ایــــــــرانیــــــــــان - معانی عشق

عشق یک جوشش کوراست وپیوندی از سرنابینایی.

دوست داشتن پیوندی است خود آگاه وازروی بصیرت روشن وزلال.

عشق طوفانی ومتلاطم است.

دوست داشتن آرام واستواروپروقاروسرشارازنجابت است.

عشق یک فریب بزرگ وقوی است.

دوست داشتن یک صداقت راستین وصمیمی، بی انتها ومطلق است.

عشق بینایی رامی گیرد.

دوست داشتن بینایی می دهد.

عشق خشن است و شدید ونا پایدار.

دوست داشتن لطیف ونرم وپایداراست.

عشق همواره شک آمیخته است.

دوست داشتن سراپا یقین است وشک ناپذیر.

ازعشق هرچه بیشترنوشیم سیراب ترمی شویم.

ازدوست داشتن هرچه بیشتر،تشنه تربه محبت.

عشق تملک معشوق است.

دوست داشتن تشنگی محوشدن دردوست است.

عشق معشوق راطعمه ی خویش می بیند وهمواره دراضطراب است که دیگری ازچنگش نرباید واگر ربود با هردو دشمنی می ورزد ومعشوق نیز منفورمی گردد.

دوست داشتن ایمان است وایمان یک روح مطلق است، یک ابدیت بی مرز است، که ازجنس این عالم نیست.تاریخ : پنجشنبه 27 اسفند 1388 | 04:18 بعد از ظهر | نویسنده : سلطان | نظرات شما در مورد معانی عشق چیست؟

  • دهکده دانلود
  • قالب وبلاگ
  • کارت شارژ همراه اول